Auto Provision(“Otomatik konfigürasyon”) özelliği, her bir IP telefona tek tek manuel ayar yapmaya gerek kalmaksızın, cihazın konfigürasyonunun  lokal veya uzak bir sunucudan TFTP veya HTTP protokolleri aracılığı ile otomatik olarak indirilmesini sağlar. Bu sayede çok sayıda telefon tek bir merkezden kolayca yönetilebilir.

Her bir IP telefonun konfigürasyon dosya formatı ve dosya içeriğindeki konfigürasyon parametreleri birbirinden farklıdır.

Autoprovision için DHCP Option 66  yöntemini kullanıyoruz.Bunun için DHCP server’ınızın option 66 özelliğini aktifleştirmeniz ve yönlendirilecek olan tftp server’ın adresini tanımlamanız gerekmektedir.

DHCP Option 66 Autop için gerekli test ortamı aşağıdaki gibi oluşturuldu,

-Öncelikle Win. Server 2008 üzerinde bir DHCP server kuruldu.

-Server options -> 066 Boot Server Host Name, aktif edilerek, TFTP server’ın IP adresi (192.168.10.100), “String value” alanına tanımlandı.

-TFTP server olarak, Tftpd64 programı kuruldu.

AutoPboot66

AutoProvision çalışma yöntemi aşağıda gösterilen sıradaki gibidir;

AutoPDiagram2

1-Telefon networke bağlandığında, IP adresi almak için DHCP isteği gönderir.

2-DHCP talebi kabul eder, bir IP adresi atar ve telefona cevap verir. Gönderilen mesaj, ip adresi ile birlikte option 66’da tanımlanan TFTP server adresinin bilgisinide içerir.

3-Telefon TFTP ye bağlanarak config dosyalarını okuma talebi gönderir.

4-TFTP, klasördeki ilgili config dosyalarını kontrol eder. Eğer dosya mevcutsa bulunan dosyaları telefona yükler. Dosya mevcut değilse, dosya bulunamadı hatası döner ve log dosyasına eklenir.

Aşağıda, örnek bir tftp dosya okuma isteği gösterilmiştir.

AutoPAkuvoxTFTP