1. GirişFxo To Fxs P2P 1

 

Yukarıda SIP server olmadan Peer-To-Peer modunda ve DAG-4S ile birlikte çalışan DAG4O’nun network diagramı gösterilmektedir.

DAG-4S kullanıcısı PSTN’e bir arama yapmak istediğinde,DAG-4S çağrıyı SIP-Trunk aracılığı ile DAG-4O’ya iletir ve DAG-4O boş olan herhangi bir portundan çağrıyı PSTN’e gönderir.

PSTN’den DAG-4O port0’a bir çağrı geldiğinde, direk olarak DAG-4S’in 0. Portuna çağrıyı transfer etmelidir. Port 1-2-3 içinde birebir olmalıdır.

Bu dökümanda, DAG-4O ve DAG-4S’in nasıl yapılandırılacağı anlatılacaktır.
The IP of DAG-4O is: 172.16.0.106
Network Cihaz Düzeni:
The IP of DAG-4S is: 172.16.0.101
The DAG-4O version is: 2.11.05.03
The DAG-4S version is: 2.11.05.03
The DAG-4O sip account is: 200/201/202/203
The DAG-4S sip account is: 100/101/102/103

2. DAG-4S Yapılandırması:

2.1 Port Yapılandırma:

Aşağıda gösterildiği gibi,sol taraftaki navigasyon menüsünden ‘Port’’u seçin.Açılan pencerede her bir port için hesabı yapılandırabilirsiniz.

 

Fxo To Fxs P2P 2

 

Örnekte,account 100 tanımlanmıştır. Direk bir PSTN numarasını arayabilirsiniz. Ayrıca 102,103,104 accountları tanımlanmıştır.

Fxo To Fxs P2P 3

Fxo To Fxs P2P 4

 

2.2 Port Grup yapılandırılması:

Bir port grubu eklemek için soldaki navigasyon menüsünden ‘Port Group’ seçin.

Fxo To Fxs P2P 5

 

‘allFXS’ isminde bir port grup yaratıldı, ve ‘FXS’ isminde bir hesap oluşturuldu. Ayrıca bu port grup içerisindeki tüm FXS portları seçildi.

Fxo To Fxs P2P 6

 

2.3 IP Trunk Yapılandırılması

Bir IP trunk eklemek için soldaki navigasyon menüsünden ‘IP Trunk’ı’ seçin.

Fxo To Fxs P2P 7

‘Description’(tanım) alanına ‘TrunkToFxo’ ismi verildi,,
‘Remote Adress’(uzak ip adresi) 172.16.0.106 ( FXO-4O’s IP’si) ayarlandı,
‘Remote Port’(uzak port) 5060 olarak tanımlandı.

Not: Eğer IP Trunk kullanılıyor ise, SIP server kullanmanıza gerek yoktur.

Fxo To Fxs P2P 8

 

2.4 Tel->IP/Tel Routing

Bir kural değişikliği yapmak için soldaki menüden ‘Tel->IP/Tel Routing’ seçin.

Fxo To Fxs P2P 9

 

Aşağıda, ‘Calls from’ alanında Port Grup seçilmiş(port gruptan gelen aramalar) ve yandaki combobox’tan daha önce oluşturduğumuz AllFXS port grubu seçilmiştir.
‘Caller Prefix’ (arayan ön ek) – ‘any’ (herhangi biri) ve ‘Callee Prefix’(aranan uç) önek- ‘any’ seçilmiştir.
‘Calls To’ alanında IP Trunk’ı seçerek etkinleştirin ve ‘TrunkToFXO’ seçin. (Ip trunk aracılığı ile çağrıyı FXO’ya aktarma)

Fxo To Fxs P2P 10

 

2.5 IP->Tel Routing

Yeni bir kural eklemek için soldaki navigasyon menüsünden ‘IP-> Tel Routing’ seçin

Fxo To Fxs P2P 11

 

‘Call from’ alanında ‘IP trunk’ seçeneği aktif edilmiş ve ‘TrunkToFxo’ seçilmiştir.
‘Caller Prefix’ (arayan ön ek) – ‘any’ (herhangi biri) ve ‘Callee Prefix’(aranan uç) önek- ‘any’ seçilmiştir.
‘Calls To’ alanında ‘Port grup’ etkinleştirildi,ve ‘AllFXS’ seçildi.

Fxo To Fxs P2P 12

 

Yukarıda görüldüğü gibi ayarları yapıp “save” tıklayınız.

 

3. DAG-4O Yapılandırması

3.1 Port Yapılandırma:

Portları yapılandırmak için soldaki navigasyon menüsünden ‘Port’ seçin.

Fxo To Fxs P2P 13

 

Aşağıda, 200 isminde bir hesap tanımlanmıştır’,
‘Offhook Auto-Dial’(tel. açıkken oto. arama) alanında DAG4S-Port0, 100 hesabı ayarlandı.
‘Auto-Dial Delay Time’ input 0. (DAG-4O port 0 açıkken, DAG-4S’in 0. portunu otomatik olarak arayacaktır.) Ayrıca 201, 202, 203 numaralı diğer hesaplar tanımlanmıştır.

Fxo To Fxs P2P 14

Fxo To Fxs P2P 15

 

3.2 Port Group Yapılandırılması

Bir port grup eklemek için, soldaki navigasyon menüsünden ‘Port Grup’ seçin.

Fxo To Fxs P2P 16

 

Aşağıda, ALLFXO isminde bir port grup yaratılmıştır. Hesap alanlarına FXO girilmiştir. Ardından bu port grup için tüm FXO portları seçilmiştir.

Fxo To Fxs P2P 17

 

3.3 IP Trunk Yapılandırması:

Bir IP Trunk eklemek için, soldaki navigasyon menüsünden ‘IP Trunk’ ı seçin.

Fxo To Fxs P2P 18

 

‘Description’ alanına TrunkToFXS ismi verildi,
‘Remote Adress’ alanına 172.16.0.101 uzak adresi tanımlandı.(FXO-4S’in IP’si) ve ‘Remote Port(uzak port)5060 olarak
tanımlanmıştır.
Not: IP Trunk kullanıldığında, SIP server kullanılmasına gerek yoktur.

Fxo To Fxs P2P 19

 

3.4 Tel->IP/Tel Routing

Kural değişikliği yapmak için soldaki navigasyon menüsünden ‘Tel->IP/Tel Routing’ seçiniz.

Fxo To Fxs P2P 20

 

‘Calls From’ alanında ‘Port Grup’ seçildi ve daha önce yarattığımız ‘ALLFXO’ seçildi.
‘Caller prefix’ ve ‘Callee prefix’ ikiside ‘any’ seçildi.
‘Calls To’ alanına ‘IP Trunk’ –> ‘TrunkToFXS’ seçilerek gerekli değişikler tamamlandı.

Fxo To Fxs P2P 21

 

3.5 IP->Tel Routing

Yeni bir kural eklemek için soldaki navigasyon menüsünden ‘IP->Tel Routing’ seçiniz.

Fxo To Fxs P2P 22

 

‘Calls from’ alanında ‘Ip Trunk’ -> ‘TrunkToFXS’ seçildi.
‘Caller prefix’ ve ‘Callee prefix’ ikiside ‘any’ seçildi.
‘Calls To’ alanına ‘Port Group’-> ‘ALLFXO’ seçilerek gerekli ayarlar tamamlandı.

Fxo To Fxs P2P 23

 

Yukarıda görüldüğü gibi ayarları yapıp “save” tıklayınız.

Konfigürasyonumuz stabil çalışması için Gatewayleri yeniden başlatınız.